Мэдээний төрөл: Хууль, эрх зүй

Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн танилцуулга

alt

ЗГ-аас 2013.4.13-ны өдөр Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг УИХ-д  өргөн мэдүүлж байсан бөгөөд УИХ-ын чуулганы 2013.4.23-ны өдрийн нэгдсэн хуралдаанаар төслийн хэлэлцэх эсэх асуудлыг шийдвэрлэж, Төсвийн байнгын хороонд шилжүүлснийг тус байнгын хороо 2013.5.22-ны өдөр, чуулганы нэгдсэн хуралдаан 2013.5.23-ны өдөр анхны хэлэлцүүлгийг хийсэн юм. Ийнхүү 2013.5.24-ний өдрийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар төслийн эцсийн хэлэлцүүлгийг хийж, хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 80.9 хувийн саналаар уг хуулийн төслийг баталсан билээ.
 

Хуульд оруулсан нэмэлт заалтууд:
1.“5.4.33.Монгол судлалыг дэмжих сан.
2. 6.4.19.Монгол судлалыг дэмжих сан.
3. 215 дугаар зүйл.Монгол судлалыг дэмжих сан
215.1.Монгол судлалыг дэмжих сангийн хөрөнгө нь энэ хуулийн 7.1-д зааснаас гадна дараах эх үүсвэрээс бүрдэнэ:
• 215.1.1.тусгай сангийн үйл ажиллагаанаас олсон орлого;
• 215.1.2.дотоод, гадаадын байгууллагатай хамтран хэрэгжүүлсэн хөтөлбөр, төслийн хөрөнгө;
215.2.Төсвийн өрөнхийлөн захирагч монгол судлалыг хөгжүүлэх чиглэлээр тухайн жилд хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний зардлыг харгалзан монгол судлалыг дэмжих санд улсын төсвөөс олгох хөрөнгийн хэмжээг төлөвлөнө.
215.3.Монгол судлалыг дэмжих сангийн хөрөнгийг дор дурдсан арга хэмжээг санхүүжүүлэхэд зарцуулна.
• 215.3.1.монголын түүх, хэл, соёл, зан заншил, уламжлалт мэдлэг ухааныг судлах төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх;
• 215.3.2.монгол судлалын номын сан, мэдээллийн нэгдсэн сан байгуулж, баяжуулах;
• 215.3.3.гадаад дахь монгол судлалын төвийг хөгжүүлэх, сэргээх, шинээр байгуулахад дэмжлэг үзүүлж, үе шаттайгаар санхүүжүүлэх;
•  215.3.4.монгол судлаачдыг бэлтгэх, давтан сургах зорилгоор тэтгэлэг олгох;
• 215.3.5.монгол судлалын чиглэлээр олон улсын хурал, үзэсгэлэн зохион байгуулж, эрдэм шинжилгээний бүтээл, мэдээлэл солилцох;
• 215.3.6.монгол судлалын үйл ажиллагааг дотоод, гадаадад түгээн дэлгэрүүлэх, сурталчлах;
• 215.3.7.монгол судлаач, эрдэмтдийн шилдэг бүтээлийг шалгаруулж, хэвлүүлэх, сурталчлахад санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх.”

Мөн дээрх нэмэлт заалтуудтай холбогдуулан хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.1 дэх заалтын “5.4.32-т” гэснийг “5.4.32, 5.4.33-т” гэж тус тус өөрчлөхөөр тусгасан байна.

Ийнхүү Монгол судлалыг дэмжих сангийн хөрөнгийн зонхилох хэсгийг улсын төсвөөс санхүүжүүлэх бөгөөд уг сангийн үйл ажиллагаанаас олсон орлого, дотоод, гадаадын байгууллагуудтай хамтран хэрэгжүүлсэн хөтөлбөр, төслөөс зарим санхүүжилтээ авах юм. Батлагдсан өдрөөсөө хүчин төгөлдөр болж, даган мөрдөгдөж буй уг хууль хэрэгжснээр Монгол судлалаар мэргэшсэн дотоод, гадаадын судлаачдын хамтын ажиллагаа сайжирч, Монгол судлалын мэдээлэл, сурталчилгааны цар хүрээ өргөжих болон эдийн засаг, санхүүгийн хувьд төрөөс бодитой, тогтвортой дэмжих эрх зүйн зохицуулалт бүрдэж байгаа юм.

 

Эх сурвалж: Легас ХХК, Эрх зүйн мэдээллийн алба
      www.legas.mn

 
Мэдээний төрөл: Хууль, эрх зүй

ЗГ-ын ээлжит хуралдаанаар "Орон сууцны ипотекийн зээлийн ерөнхий журам"-ыг батлан гаргалаа

alt

ЗГ-ын 2013.5.30-ны өдрийн ээлжит хуралдаанаар  “Орон сууцны ипотекийн ерөнхий журам”-ыг батлан гаргалаа.

Энэхүү журмаар иргэдэд 20 хүртэлх жилийн хугацаатайгаар 80 м2-аас ихгүй талбайтай шинээр ашиглалтад орсон болон одоо ашиглагдаж байгаа хуучин орон сууцыг жилийн 8 /±1/ хувийн хүүтэй зээлээр худалдан авах боломжийг  бүрдүүлж байгаа юм. Мөн зээл авах банкаа чөлөөтэй сонгож, зээлийн урьдчилгаа төлбөрт 10-30 хувийг төлснөөр зээлдэгчийн сард төлөх зээлийн нийт төлбөр өрхийн татварын өмнөх орлогын 45 хувиас хэтрэхгүй байх ба өмнө нь зээлтэй байсан иргэдэд орон сууцны зээл олгосноос хойш долоон сарын дараагаас эхлэн 8 хувийн хүүтэй зээлд шилжих эрх үүсэх юм байна. Түүнчлэн барьцаанд нь худалдан авч буй орон сууцыг тооцож байгаа тул нэмэлт барьцаа хөрөнгө шаардахгүйгээс гадна хамтран өмчлөгчөөр бүртгэгдсэн иргэд хөнгөлөлттэй зээлд хамрагдах боломжтой юм.

Энэхүү журам батлагдсантай холбогдуулан ЗГ-аас салбарын уялдаа холбоог сайжруулах зорилгоор Монголбанкны ерөнхийлөгч, Барилга хот, байгуулалтын сайд нарын  2013 оны А-2/06 тоот хамтарсан тушаалаар  баталсан "Барилгын салбарыг дэмжих, улмаар орон сууцны үнийг тогтворжуулах" дэд хөтөлбөрийн 2 дахь заалтыг хэрэгжүүлэх ажлыг эрчимжүүлэх, “Үл хөдлөх эд хөрөнгийн барьцааны шаардах эрхийн бүртгэлийн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох” болон “Нийгмийн даатгалын тогтолцоо, тэтгэврийн сангийн шинэчлэлийн бодлоготой уялдуулах” зэрэг ажлыг хэрэгжүүлэхийг холбогдох сайд нарт даалгалаа.

 

Эх сурвалж: Легас ХХК, Эрх зүйн мэдээллийн алба
      www.legas.mn

 
Мэдээний төрөл: Хууль, эрх зүй

Байнгын хороодын хуралдаанаар хэлэлцэх асуудлуудыг танилцуулж байна

alt

2013.6.4-ний өдөр УИХ-ын зарим Байнгын хороод хуралдаж, дараах асуудлуудыг хэлэлцэн шийдвэрлэх юм.
09:00 цагаас эхлэх
Төрийн байгуулалтын байнгын хорооны хуралдаанаар:
• “Төрийн өндөр албан тушаалтны зэрэг зиндаа, түүнтэй адилтгах төрийн албан тушаалтны зэрэглэлийг шинэчлэн тогтоох тухай тогтоолын хавсралтад нэмэлт оруулах тухай” УИХ-ын тогтоолын төсөл;
• “Үндэсний их баяр наадмын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай” хуулийн төслийг  хэлэлцэх эсэх;
Төсвийн байнгын хорооны хуралдаанаар:
• Нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөх тухай хуулийн төсөл;
• “Тогтоолд нэмэлт оруулах тухай” буюу 24-өөс дээш суудалтай, 45-аас дээш зорчигчийн багтаамжтай автобус, троллейбусыг гаалийн болон нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөх тухай”  УИХ-ын тогтоолын төсөл,
• “Гаалийн болон нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөх тухай хуулийн төсөл” буюу “Газрын тосны бүтээгдэхүүнийг гарган авах төслийн хүрээнд импортоор оруулж байгаа технологийн тоног төхөөрөмж, сэлбэгийг гаалийн болон нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөх тухай хуулийн төслийг хэлэлцэх эсэхийг тус тус хэлэлцэх; бол,
14:00 цагаас эхлэх
Байгаль орчин, хүнс, хөдөө аж ахуйн байнгын хорооны хуралдаанаар:
• “Ойн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай” хуулийн төслийг хэлэлцэх эсэх;
15:00 цагаас эхлэх
Нийгмийн бодлого, боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны байнгын хорооны хуралдаанаар:
• “Иргэний эрүүл мэндийн даатгалын сангийн санхүүжилтийг шалгаж, санал, дүгнэлт гаргах, шийдвэрийн төсөл боловсруулах үүрэг бүхий Ажлын хэсгийн тайлан”-г тус тус сонсох юм.

 

Эх сурвалж: Легас ХХК, Эрх зүйн мэдээллийн алба
      www.legas.mn

 
Мэдээний төрөл: Хууль, эрх зүй

Уул уурхайн сайд Д.Ганхуяг 2013.5.31-ний өдөр УИХ-ын дарга З.Энхболдод хууль болон тогтоолын төслүүд өргөн барилаа

alt

2013.5.31-ний өдөр Уул уурхайн сайд Д.Ганхуяг “Төрөөс эрдэс баялгийн салбарт баримтлах бодлого” батлах тухай УИХ-ын тогтоолын, Гаалийн болон нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас /НӨАТ/ чөлөөлөх тухай хуулийн, “Тодорхой ордыг стратегийн ач холбогдол бүхий ашигт малтмалын ордод хамааруулах тухай” УИХ-ын тогтоолын хавсралтуудад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай тогтоолын төслийг тус тус УИХ-ын дарга З.Энхболдод өргөн барьсан бөгөөд тэрээр эдгээр төслүүдийг боловсруулах шаардлага, шалтгаан болон төслийнхөө талаар танилцууллаа.

Шинэчлэлийн ЗГ-ын бүтцэд Уул уурхайн яамыг бие даан байгуулсантай холбогдуулан тус яамнаас урьд өргөн барьж байсан “Төрөөс эрдэс баялгийн салбарын талаар баримтлах бодлого”-ын баримт бичгийн төслийг татан авч салбарын сайдаар ахлуулсан ажлын хэсэг байгуулан уг баримт бичгийг Нийтлэг үндэслэл, Эрдэс баялгийн салбарын өнөөгийн байдал, тулгамдсан асуудал, Эрдэс баялгийн салбарт баримтлах зарчим, Эрдэс баялгийн салбарт баримтлах бодлогын чиглэл, Эрдэс баялгийн бодлогыг хэрэгжүүлэх арга зам, хүрэх үр дүн гэсэн таван үндсэн бүлэгтэйгээр шинэчлэн боловсруулсан байна.

Мөн өнгөрсөн оны байдлаар манай улс нийт 1.2 тэрбум ам.долларын түлш шатахууныг импортолсон бөгөөд цаашид улс орны эдийн засаг, ялангуяа уул уурхай, дэд бүтцийн салбарын өсөлттэй уялдан түлш шатахууны хэрэглээ улам бүр нэмэгдэх нь судалгаагаар харагдаж байна. Иймээс өсөн нэмэгдэж буй энэхүү хэрэгцээг хангах, түлш шатахууны үйлдвэрийг дотооддоо барьж байгуулах нь манай улсын хувьд нэн тэргүүний зорилт болж байгаа тул түлш шатахуун үйлдвэрлэх үйлдвэр барьж байгуулахаар ажиллаж байгаа хувийн болон төрийн оролцоотой аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагаанд төрөөс бодит дэмжлэг үзүүлэх шаардлага тулгарч байгаа юм. Үйлдвэрийн технологийн тоног төхөөрөмж, түүний сэлбэг, тусгай зориулалтын барилгын материалыг импортлоход нь гаалийн болон НӨАТ-аас чөлөөлөх замаар татварын таатай орчин бүрдүүлж өгөх нь газрын тосны бүтээгдэхүүний импортыг орлох дотоодын үйлдвэрийг барьж байгуулан импортын хараат байдлаас гарахад томоохон түлхэц болно гэж ЗГ үзэж байгаа аж. Эдгээр шаардлагад үндэслэн газрын тосны бүтээгдэхүүнийг газрын тос, занар болон нүүрснээс үйлдвэрлэлийн аргаар гарган авах төслийн хүрээнд импортоор оруулж байгаа технологийн тоног төхөөрөмж, сэлбэг болон тусгай зориулалтын барилгын материалыг Гаалийн болон НӨАТ-аас чөлөөлөх тухай УИХ-ын тогтоолыг төслийг боловсруулсан байна.

Түүнчлэн Уул уурхайн сайдын 2012 оны 85 тоот  тушаалаар байгуулагдсан Стратегийн ач холбогдол бүхий ашигт малтмалын ордод нэмж хамааруулах ордыг судалж асуудал боловсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсэг УИХ-ын 2007 оны 27 тоот тогтоолоор батлагдсан 39 орд, түүнчлэн 2007 оноос хойш хайгуул хийж, нөөц нь тогтоогдсон томоохон 25 ордыг судлаад ашигт малтмалын нөөц, чанар, дэд бүтцийн байдал, зах зээлийн эрэлт хэрэгцээ, бүс нутгийн хөгжилд оруулах хувь нэмэр зэрэг үзүүлэлтийг харгалзан зарим ордыг Стратегийн ач холбогдол бүхий ашигт малтмалын ордын ангилалд хамааруулах санал боловсруулж, үүний үндсэн дээр стратегийн орд газруудын хил хязгаарыг нарийвчлан тогтоож, ашигт малтмалын ордын залгаа жигүүрээр бүртгүүлж буй нөөцийг стратегийн ордын үргэлжлэл гэж үзэх, ордыг иж бүрнээр ашиглах асуудал чухал байгаа зэргийг харгалзан нэр бүхий 7 ордыг Стратегийн ач холбогдол бүхий ашигт малтмалын ордын ангилалд нэмж хамааруулахаар тогтоолын төсөлд тусгажээ.

 

Эх сурвалж: Легас ХХК, Эрх зүйн мэдээллийн алба
      www.legas.mn

 
Мэдээний төрөл: Хууль, эрх зүй

Манай улсын алтны экспорт он гарснаас хойш 85 хувиар өссөн үзүүлэлттэй гарлаа

alt

Манай улс 2012 оны эхний таван сард 0.7 тонн алтыг олон улсад нийлүүлж байсан бол энэ оны эхний таван сард 54.6 сая aм.долларын өртөг бүхий 1.3 тонн боловсруулаагүй буюу хагас боловсруулсан алт экспортолжээ. Энэ нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад даруй 85 хувиар өссөн үзүүлэлт  юм.

Алт олон улсад "аюулгүй таваар" хэмээн үнэлэгдэн, эдийн засаг хямрах тутам улам гялалзан үнэ ханшаа нэмдэг бөгөөд энэ онд олон улсын эдийн засаг өнгөрсөн онуудыг бодоход харьцангуй тогтворжсон тул шар металлын экспортын дундаж үнэ өмнөхөөс буурчээ. Тухайлбал, 2012 онд нэг кг-ийг нь дунджаар 46.4 мянган ам.доллараар үнэлж байсан бол энэ жил хямдарч, 42 мянган "ногоон"-той дүйжээ. Харин өчигдрийн байдлаар олон улсын биржүүдэд алтны үнэ өмнөх өдрөөс нэг хувиар буурч, унци нь 1376.5 ам.долларт хүрсэн байх ба цаашид ч уг таваарын ханш төдийлөн өсөхгүй тухай шинжээчид мэдээлж байна.

 

Эх сурвалж: Легас ХХК, Эрх зүйн мэдээллийн алба
      www.legas.mn

 
Мэдээний төрөл: Хууль, эрх зүй

АМГ-ын Геологийн албаны Эрдэс, баялаг судалгааны тасгаас гаргасан ашигт малтмалын нөөцийн талаарх мэдээллийг танилцуулж байна

АМГ-ийн Геологийн албаны Эрдэс, баялаг судалгааны тасгаас нэгдүгээр улирлын эрдэс, баялгийн нөөцийн талаарх мэдээгээ гаргасан ба үүнд тусгагдсан 2013 оны 1-4 сард Эрдэс, баялгийн мэргэжлийн зөвлөлийн хуралдаанаар хэлэлцэгдсэн ашигт малтмалын нөөцийн мэдээллийг танилцуулж байна.

д/д

Ордын төрөл

нэгж

Нөөц

Нөөц

Нөөц

Гарсан дүгнэлт

Гарсан тушаал

нийт

хүдэр.мян

металл

шлих

металл

1

Алтны үндсэн

5

мян.тн/кг

4444.47

9024.39

4

4

2

Алтны шороо

5

кг

1384.26

1252.44

5

4

3

Холимог металл /Мо/

2

мян.тн/тн

88447.15

16953.61

2

1

Зэс /Cu/

тн

166970

Вольфрам /W/

тн

288.38

4

Нүүрс

7

сая.тн

1679.43

7

4

5

Хайлуур жонш

7

мян.тн

1830.62

1027.55

7

5

6

Шохойн чулуу

4

сая.тн

285.4

4

3

7

Барилгын чулуу

7

мян.м3

66304.93

7

5

8

Элс-хайрга

3

мян.м3

7230.16

3

3

9

Шавар

1

мян.м3

3352.33

1

1

10

Мөсөн шүү

1

мян.м3

3797.18

1

1

 

Эх сурвалж: Легас ХХК, Эрх зүйн мэдээллийн алба
www.legas.mn

 
Мэдээний төрөл: Хууль, эрх зүй

Мөрдөх албаны тухай хуулийн төсөл болон уг хуулийн төсөлтэй холбогдуулан зарим хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг өргөн барив

alt

Сүүлийн жилүүдэд хүний наймаа, мөнгө угаах, хар тамхины, албан тушаалын зэрэг зохион байгуулалтын шинжтэй, нууц далд аргаар үйлдэгддэг гэмт хэрэг ихээр үйлдэгдэж, гэмт хэргийг үйлдэх арга улам нарийсч, үндэстэн дамнасан шинжтэй болж буй бөгөөд манай улсын хувьд тус гэмт хэргүүдтэй тэмцэх боломж хүний нөөц, санхүү, эдийн засаг, техник хэрэгсэл, бүтэц, зохион байгуулалтын хувьд хангалтгүй нь цаашид шинэ түвшинд шинэ арга барил, бодлогоор энэ төрлийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх шаардлага зүй ёсоор гарч байгааг харууж байна. Тиймээс зохион байгуулалттай, үндэстэн дамнасан шинжтэй гэмт хэрэгтэй тэмцэх, үндэсний аюулгүй байдлыг хангах тусгайлсан чиг үүрэгтэй, бие даасан байгууллагыг байгуулах шаардлагатайг харгалзан ЗГ-ын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт мөрдөн байцаах, эрүүгийн цагдаагийн байууллагын чиг үүрэг, бүтэц, зохион байгуулалтыг Мөрдөх алба болгон нэгтгэн зохион байгуулж, тус албаны дэргэд Шүүхийн шинжилгээний бүтцийг бий болгохоор дэвшүүлсэн зорилтыг үндэслэн Мөрдөх албаны тухай хуулийн төслийг боловсруулсан байна.

Үүний дагуу ЗГ-ын ээлжит хуралдаанаар тус хуулийн төсөл болон хуулийн төсөлтэй холбогдуулан зарим хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийг хэлэлцэж, УИХ-д өргөн мэдүүлэхээр шийдвэрлэсний дагуу УИХ-ын гишүүн, Хууль зүйн сайд Х.Тэмүүжин 2013.5.31-ний өдөр УИХ-ын дарга З.Энхболдод уг хуулийн төслүүдийг өргөн барихдаа, “энэ хууль батлагдаж хэрэгжснээр манай улс, үндэстэн дамнасан гэмт хэргийг мөрдөх ажиллагааг явуулахад олон улсын түвшинд хамтран ажиллах жишигт хүрч, арга барилын хувьд ч иргэний эрхийг зөрчсөн тагнах, чагнах, цагдах, хорих аргуудаас татгалзах хууль эрх зүйн орчин бүрдэнэ.” гэж онцлон дурдлаа. Түүнчлэн Мөрдөх албаны тухай хуулийн төслийг урьд нь өргөн бариад байсныг эргүүлэн татаж, ажлын хэсгийн хуралдаан болон бусад хэлэлцүүлгийн явцад гарсан санал дүгнэлтийг тусган дахин боловсруулж, энэ явцад тагнуул, авлигатай тэмцэх болон прокурор, цагдаа, шүүхийн байгууллагаас ирүүлсэн саналуудыг тусгаж, төсөлд олон шинэ нэр томьёо, үг хэллэг орж байгаатай холбоотой ойлголтын зөрүүтэй зарим саналд тайлбар хариу өгч ажилласан гэдгээ Хууль зүйн сайд энэ үеэр УИХ-ын даргад мэдээлсэн юм.

Тус хуулийн төсөл нь 6 бүлэг, 40 зүйлтэй бөгөөд хуулийн зорилт нь үндэсний аюулгүй байдлын эсрэг болон зохион байгуулалттай, үндэстэн дамнасан гэмт хэрэгтэй тэмцэх чиг үүрэг бүхий Мөрдөх албаны үйл ажиллагааны чиглэл, эрх зүйн үндсийг тогтоож, тус албанаас бусад байгууллага, албан тушаалтантай харилцах, хамтран ажиллах харилцааг зохицуулахад чиглэж байгаа юм байна.

 

Эх сурвалж: Легас ХХК, Эрх зүйн мэдээллийн алба
      www.legas.mn

 
Мэдээний төрөл: Хууль, эрх зүй

ЗГ-аас 2013 онд иргэнд өмчлүүлэх газрын нийт хэмжээ, байршил, зориулалтыг тогтоох тухай 179 тоот тогтоолыг баталлаа

alt

Аймаг, нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын саналыг үндэслэн ЗГ-аас 2013.5.18-ны өдөр “2013 онд иргэнд өмчлүүлэх газрын нийт хэмжээ, байршил, зориулалтыг тогтоох тухай” 179 тоот тогтоолыг баталжээ. Уг тогтоолоор аймаг, нийслэлийн хэмжээнд Иргэнд өмчлүүлэхээр нийт 9670.17 га, Гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар үнэгүй өмчлүүлэхээр нийт 8938.28 га, Одоо эзэмшиж байгаа 2175.93 га газар байгааг тогтоосноос гадна мөн Шинээр өмчлүүлэх 6154.39 га газраас Улсын чанартай авто замын дагуух газар өмчлүүлэх 505.01 га,  Аж ахуйн зориулалтаар өмчлүүлэх 732.52 га, Үр тарианы 650.60 га, Төмс, хүнсний ногооны 58.94 га, Газар тариалангийнхаас бусад аж ахуйн зориулалтаар 22.98 га газрыг тус тус иргэдэд өмчлүүлэхээр тусгажээ.

Түүнчлэн энэхүү тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Барилга, хот байгуулалтын сайд Ц.Баярсайханд даалгасан байна.


Эх сурвалж: Легас ХХК, Эрх зүйн мэдээллийн алба
      www.legas.mn

 
Мэдээний төрөл: Хууль, эрх зүй

“Татварын мэргэшсэн зөвлөхөд эрх олгох, сунгах, шалгалт авах журам” батлах тухай Сангийн сайдын тушаал батлагджээ

alt

Сангийн сайдаас 2013.5.31-ний өдөр “Татварын мэргэшсэн зөвлөхөд эрх олгох, сунгах, шалгалт авах журам” батлах тухай 120 тоот тушаалыг батлан гаргасан бөгөөд энэхүү тушаалаар дээрх журмаас гадна Татварын итгэмжлэгдсэн нягтлан бодогчид олгох гэрчилгээний загварыг баталж, мөн Татварын мэргэшсэн зөвлөхийн эрх олгох, сунгах, шалгалт авах асуудлыг батлагдсан журмын дагуу зохион байгуулж ажиллахыг Хууль, худалдан авах ажиллагааны бодлогын газар, Төсвийн бодлого, төлөвлөлтийн газар, Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын газарт тус тус даалгаж, уг тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Төсвийн хяналт, эрсдэлийн удирдлагын газарт үүрэг болгосон байна.

Түүнчлэн уг тушаал батлагдсантай холбогдуулан Сангийн сайдын 2013 оны 75, 112 тоот тушаалыг тус тус хүчингүй болголоо.

 

Эх сурвалж: Легас ХХК, Эрх зүйн мэдээллийн алба
www.legas.mn

 
Мэдээний төрөл: Хууль, эрх зүй

Хууль, эрх зүйн мэдээний товъёог:

• УИХ-аас 2013.5.24-ний өдөр баталсан Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийг танилцуулж байна.
• “Татварын мэргэшсэн зөвлөхөд эрх олгох, сунгах, шалгалт авах журам” батлах тухай Сангийн сайдын 120 тоот тушаал батлагдлаа.
• ЗГ-аас Аймаг, нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын саналыг үндэслэн 2013 онд иргэнд өмчлүүлэх газрын нийт хэмжээ, байршил, зориулалтыг батлах тухай 179 тоот тогтоолыг батлан гаргажээ.
• Мөрдөх албаны тухай хуулийн төсөл болон уг хуулийн төсөлтэй холбогдуулан зарим хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийг ЗГ-ын хуралдаанаар хэлэлцээд, УИХ-д өргөн мэдүүлэхээр шийдвэрлэсний дагуу Хууль зүйн сайд Х.Тэмүүжин УИХ-ын дарга З.Энхболдод 2013.5.31-ний өдөр өргөн барив.
• 2013.6.3-6.4-ний өдрүүдэд УИХ дахь Намын бүлэг болон Ажлын хэсэг, Байнгын хорооны хуралдаанаар хэлэлцэх асуудлуудыг танилцуулж байна.
• Уул уурхайн сайд Д.Ганхуяг “Төрөөс эрдэс баялгийн салбарт баримтлах бодлого” батлах тухай УИХ-ын тогтоолын, Гаалийн болон нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөх тухай хуулийн, “Тодорхой ордыг стратегийн ач холбогдол бүхий ашигт малтмалын ордод хамааруулах тухай” УИХ-ын тогтоолын хавсралтуудад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай тогтоолын төслүүдийг УИХ-д өргөн барилаа.
• Засгийн газрын ээлжит хуралдаанаар Орон сууцны зээлийн ерөнхий журмыг баталлаа.
• 2013.4.30-ны өдөр УБ хотод гарын үсэг зурсан “Түншлэл, хамтын ажиллагааны тухай Монгол улс, Европын холбооны хоорондын хэлэпцээр"-ийг хэлэлцэн баталлаа.
• Өмнөговь болон Өвөрхангай аймгийн шүүхүүд Шүүхийн тухай багц хуулийг сурталчлах ажлын хүрээнд сургалт явууллаа.
• Ашигт малтмалын газрын Геологийн албаны эрдэс баялаг судалгааны тасгаас гаргасан ашигт малтмалын нөөцийн талаарх мэдээллийг танилцуулж байна.
• Манай улсын алтны экспорт он гарснаас хойш 85 хувиар өссөн үзүүлэлттэй гарлаа.

 

Эх сурвалж: Легас ХХК, Эрх зүйн мэдээллийн алба
www.legas.mn

 

Site Visitors

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday317
mod_vvisit_counterYesterday1927
mod_vvisit_counterThis week4847
mod_vvisit_counterLast week4107
mod_vvisit_counterThis month14861
mod_vvisit_counterLast month0
mod_vvisit_counterAll days14861

We have: 4 guests online
Your IP: 54.198.139.141
 , 
Today: Apr 23, 2014

Registering your email address will receive you a new message

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Our business hours

Monday to Friday
8am - 5pm